Gulerødder på Ærø

Lørdag den 28. oktober tog Brian fra gourmethaven og NO fra Allerød til Biokol på Ærø, hvor Niels i år har dyrket lange rækker af tre sorter gulerod: Blance á Collet Vert, Early Scarlet Horn og Gul Bosnisk.

Formålet med den lange rejse var at sortere gulerødder til brug for frøavl næste år. Når man vil vedligeholde en gulerodssort skal der bruges rigtig mange gulerødder, for alle rødder, der på én eller anden måde afviger fra sortens karakteristika skal sorteres fra.

7 trillebøre fulde gulerødder

Heldigvis har Niels god plads på sin gård, så vi havde ikke mindre end to trillebøre fulde Blance á Collet Vert, to trillebøre fulde Early Scarlet Horn og tre trillebøre fulde Gul Bosnisk. Det var godt, at der var ekstra mange af Gul Bosnisk, for denne sort har større spredning. Derfor flere uregelmæssige rødder, hvilket betyder, at flere rødder skal sorteres fra.

Niels og NO med gulerødder.
Når der skal udvælges rødder til frøavl, skal der bruges mange rødder.

Det var en vældig hyggelig dag, hvor Niels diskede op med flere hjemmelavede delikatesser. Vi startede med et par lækre vitaminbomber fremstillet af hjemmeavlede frugter, så vi kunne gå i gang med sorteringsarbejdet med masser af energi.

Det gik nu ellers vældig smidigt. Vi gravede én sort op ad gangen ude på marken og rullede dem op til gården, hvor vi sorterede på livet løs. Se mere om hvordan man sorterer i artiklen Udvælg gulerødder.

I det gode vejr var det en sand fornøjelse at flytte sorteringsbordet udendørs. For hver af de tre sorter, startede vi med at finde et antal meget forskellige rødder, som vi lagde op ved siden af hinanden. Derefter sammenholdt vi det, vi så, med sortsbeskrivelserne (som vi havde for de to af sorterne, den trede er ikke beskrevet), og vi diskuterede, hvilke rødder, der var gode, og hvilke der skulle kasseres.

Pudsigt nok får man ret hurtigt øje for, hvad det er, der skal kigges efter, og bunken med kasserede rødder voksede hastigt. Dog er der stadig rigeligt med rødder til at sikre en god frøavl næste år. Nu skal rødderne bare gemmes til næste år, hvor de så skal dyrkes til frø.

3 sorter klar til lagring
3 sorter klar til lagring. Blance á Collet Vert, Early Scarlet Horn og Gul Bosnisk.

Frøavl 7 steder i landet næste år

I år er der også dyrket mange gulerødder hos Allan på Hegnstrup med henblik på frøavl næste år.

Sammen med et par portioner gulerødder, der i år er dyrket og udvalgt på Hegnstrup, har vi nu ialt 7 portioner gulerødder til frøavl næste år, så der bliver god brug for assistance fra frøsamlere flere steder i landet.

Efter en god lang, arbejdsom dag, kunne vi gå en tur i skov og på strand, inden vi endnu engang satte os til bordet til en herlig eftermiddagskaffe - endnu engang med hjemmelavede specialiteter, inden vi godt trætte tog med færgen hjem igen

Det var en dejlig dag!

Læs eventuelt også:

Frøavl af gulerod
Udvælg gulerødder
Lav en jordkule
Frøsamler årsmøde 2006
Gulerod Blanche á Collet Vert
Gulerod Early Scarlet Horn
Gulerod Gul Bosnisk

Skæv gulerod
Skæv gulerod. Blance á Collet Vert.

En meget forgrenet gulerod
En meget forgrenet gulerod. Early Scarlet Horn.

Sortering af gulerødder
NO sorterer gulerødder.

Gul Bosnisk - en sort med ret stor variation
Gul Bosnisk - en sort med ret stor variation.

Gul Bosnisk
Gul Bosnisk. Der var mange gode rødder.

Kasserede gulerødder
Endnu flere blev kasseret.

'
 

© Copyright 2006, Gourmethaven. Oprettet: 5. November 2006.

11 online
free counters