Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
For frøsamlere
Frøsamler vejledninger
Frøenes holdbarhed
Frøfirmaer
Frøkursus Kullerup 2008
Frøposesamling
Frørensningskursus 2006
Frøsamler nyhedsbrev
Frøsamler årsmøde 2003
Frøsamler årsmøde 2004
Frøsamler årsmøde 2005
Frøsamler årsmøde 2006
Frøsamler årsmøde 2007
Frøsamler årsmøde 2008
Frøsamlernes frøkursus 2005
Græsrodsgenbank kursus
Gulerødder på Ærø
Hurtig frøkuvert
Litteraturliste
Overtonesang og frøhvile
Rød måne og frøsnapperne
Selvlukkende frøpose
Spireprøver
Tom Wagner workshop

Frøsamler frøkursus 12. marts 2005

Mens sneen stadig lå tykt rundt om i haverne, satte 23 frøsamlere fra hele landet hinanden stævne en kold blæsende dag i Den Økologiske Have i Odder. Kurset var arrangeret af Foreningen Frøsamlerne, der blandt andet arbejder for bevarelse af gamle og sjældne sorter.

Det blev en lang og spændende dag, hvor der blandt andet var mulighed for at lære om de forskellige arters bestøvningsforhold: selvbestøvning, insektbestøvning og vindbestøvning. Det er jo vigtigt for frøsamlere at vide, hvordan forskellige planter bestøves, så man ikke får utilsigtet krydsning med naboens planter eller med naturens vilde planter.

Vi fik en interessant omgang genetik for begyndere, og lærte derved noget om, hvor overraskende mange planter, der skal bruges ved frøavl af fremmedbestøvede sorter, for at bevare en sorts karakteristika og genetiske diversitet gennem mange generationer.

På kurset fik vi også et indblik i de forskellige teknikker, der benyttes ved fremstilling af F1 frø, og forskelle på F1 sorter og frøægte sorter. Det var spændende, men også overraskende, at opdage, at nogle af de metoder, der anvendes ved fremstilling af visse F1 frø, ligger tæt på teknikker, der benyttes ved fremstilling af genmodificerede planter. I sandhed tankevækkende.

Endelig blev en række forhold omkring frøbårne sygdomme gennemgået, og gav dermed en forståelse for, hvilke typer sygdomme, vi ikke behøver frygte, og hvilke typer sygdomme man skal være på vagt overfor, samt hvilke forholdsregler, vi kan tage for at sikre sig en høst af sunde frø.

Eksterne links

Frøsamlerne
Økologiens Have

  • Frøkursus med frøsamlerne
    De fremmødte frøsamlere lyttede intenst.
  • Frøkursus med frøsamlerne
    Der var ivrig diskussion om emnerne.