Grønkål, Høj Anager, Toftø stamme

Millioner til bevarelse af gamle sorter

Jeg blev glad den anden dag, da jeg så en notits om, at fødevareministeriet havde bevilget næsten 4 millioner kroner til bevarelse af gamle danske plantesorter. Læs evt. mere hos fødevareministeriet.

Det er godt, at der begynder at komme en bevidsthed om den værdi, der ligger såvel genetisk som kulturhistorisk i de gamle sorter, der er blevet dyrket her i landet i mange år.

Pengene går til 8 projekter:

 • Udvidelse af pomet. Bevaring og afprøvning af egnethed som fødevarer for sorter af blommer, pærer og æbler, hovedsageligt lokale midtjyske sorter konstateret ved frugttræ undersøgelsen i Viborg Amt 1916- 22.
 • Gamle danske kornsorter. Opformering og vurdering af egnethed til miljøvenlig drift og fødevarekvalitet for hundreder af oprindeligt danske sorter af korn
 • Hyld til blomster og bær. Der afprøves 6 sorter af hyld, som kunne vise sig værdifulde til fremstilling af hyldebærsaft og blomsterekstrakt.
 • Jordbær i norden. Dyrkning og undersøgelse for egnethed til miljøvenlig drift og fødevarer for samtlige 90 registrerede 90 sorter af jordbær i Norden
 • Sort og brun sennep. Der blev dyrket sort og brun sennep på Bornholm indtil 2. Verdenskrig, herefter overtog den gule sennep. Nu skal sorter af brun og sort sennep afprøves for at afprøve dyrkningen af disse sorter med henblik på at fremstille fødevarer.
 • Frugthavekoloni Spøttrup. At skabe en samling af æbletræer, hvor træerne er kendetegnet ved, at de kan gro og udvikle frugt i kystnære egne af Vestjylland. Dyrkningen af disse sorter skal udbredes lokalt.
 • Kål og rodfrugter. En undersøgelse af hvilke gamle sorter af danske kål og rodfrugter, som egner sig til økologisk dyrkning og som samtidigt er velegnet til konsum.
 • Wøldikes æblehave. Bevarelse og fornyelse af historisk frugttræssamling med stor genetisk variation.

Jeg var imponeret, og det er gode projekter. Men så var det, jeg kom til at tænke og sætte tingene lidt i perspektiv. 8 projekter, 4 millioner. Det er i gennemsnit ½ million til hvert bevarelsesprojekt.

Så filisoferede jeg videre. Hvad kan man egentlig få for 4 millioner? Tja, vælg selv:

 • 8 projekter til bevaring af gamle plantesorter.
 • 1/15 IC-4 togsæt.
 • 10 meter af den motorvej, der er ved at blive bygget fra E45 til Lisbjerg Erhvervspark.

Nu er jeg pludselig ikke så imponeret mere. Bevar mig vel, det må vi kunne gøre bedre!

Læs eventuelt også:

Hvorfor avle frø selv?

Hyldebær
Hyldebær.

'
 

© Copyright 2008, Gourmethaven. Oprettet: 24. September 2008.

5 online
free counters