Frøsamlerne på rundvisning i Botanisk haves væksthuse

Frøpolitik, forædling og trætophus

Trætophuset ved Kaløvig Kursuscenter
Trætophuset ved Kaløvig Kursuscenter.

På Kaløvig kursuscenter har de et fantastisk trætophus. Da jeg så det, kom jeg naturligvis til at tænke på vores eget lille "huset i træet". Det er jo unægtelig en lidt anden størrelsesorden, men da huset skulle planlægges, kom Freja frem med tegninger, der var huset i Kaløvig værdigt.

Nå, men det var et sidespring. Når jeg var på Kaløvig kursuscenter, var det for at deltage i foreningen Frøsamlernes weekend-forårskursus.

Foreningen Frøsamlerne er en lille landsdækkende forening. Gennem de sidste år har foreningen haft en stabil vækst og tæller nu omkring 700 medlemmer. Ikke nogen stor forening, men sikke en én!

En af de specielle ting ved Frøsamlerne er, at en meget stor del af medlemmerne jævnligt deltager aktivt i foreningens virke, f.eks. deltog ca. 60 medlemmer i forårskurset.

Frøpolitik

Hovedemnet på forårskurset var frøpolitik. Egentlig er det irriterende, at det er nødvendigt for frøsamlere at bruge tid på politik, det er jo frøsamling, der samler frøsamlerne, så at sige. Men det er nødvendigt, desværre.

Masser af mennesker samler frø fra deres planter og bytter med naboer og venner. Sådan er det nu, og sådan har det altid været. Men på grund restriktiv dansk tolkning af EU-reglerne, er det formelt set forbudt i Danmark. Temmelig absurd, men sådan er det! Derfor interesserer Frøsamlerne sig for frøpolitik, og arbejder for at gøre frøbytte lovligt.

Heldigvis er der lys forude. Der er udsigt til, at de restriktive regler snart ændres, så det igen bliver lovligt at udveksle frø, selvom de ikke er registreret og godkendt i EU.

Planteforædling

Planteforædling var også på dagsordenen. Her er vi umiddelbart nærmere Frøsamlernes hjemmebane, men niveauet var højt. Alligevel er der mange overvejelser vi kan bruge i vores egen dyrkning, og mange tanker blev sat i gang i løbet af lørdag eftermiddag, der var afsat til dette emne.

Det er fascinerende at opleve, hvordan en flok vidt forskellige mennesker med vidt forskellig baggrund samles om en fælles interesse. Dybt teoretiske emner blev behandlet med stor seriøsitet, og som sædvanligt vrimlede det med relevante spørgsmål.

Frøsamlerne på rundvisning i Botanisk haves nye tropiske væksthus
Frøsamlerne på rundvisning i Botanisk haves nye tropiske væksthus.

Tid til afslapning

Selvom det endnu er ulovligt, var der mange frøsamlere, der trodsede regelværket. Lørdag aften blev der på "Frøorgiet" byttet frø med en lidenskab, der kun ses blandt frøsamlere.

Søndag formiddag var der tur med rundvisning i Botanisk haves nye tropiske væksthus i Århus. Også her var der stor spørgelyst. Selvom man ikke kan dyrke så meget tropisk derhjemme, kan man jo godt være nysgerrig.

Væksthuset har en pæn bestand af sommerfugle.
Væksthuset har en pæn bestand af sommerfugle.

Læs eventuelt også:

Snart lovligt at bytte frø
Hvem ejer den genetiske arv?
Huset i træet er færdigt

Eksterne links
Frøsamlerne

Et af Frejas første forslag til vores hus i træet har visse ligheder med trætoph
Et af Frejas første forslag til vores hus i træet har visse ligheder med trætophuset ved Kaløvig kursuscenter.

Frøsamlerne fordyber sig i frøpolitik fredag aften
Frøsamlerne fordyber sig i frøpolitik fredag aften.

Husdyr og kulturplanter er den mest værdifulde kulturarv vi har
Husdyr og kulturplanter er den mest værdifulde kulturarv vi har.

 

© Copyright 2015, Gourmethaven. Oprettet: 24. Marts 2015.

38 online
free counters