Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:07:56 Solnedgang:16:13

Dagens længde: 08:19. Dagen aftaget 09:23
4 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 15°33' klokken 12:04
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Torsdag 14. november 2019
Frederiks dag

Opkaldt efter Frederik III, der indførte enevælden.

Torsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tor.

November har navn efter det latinske ord novem, ni, da den i den romerske kalender var den niende måned. November kaldes også slagtemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters