Hvem ejer verdens genetiske arv?

Da vi ved indgangen til 1973 indtrådte i det Europæiske Fællesskab, EF, skete der en drastisk indskrænkning i antallet af tilgængelige sorter for de angrøder, vi traditionelt har dyrket i Danmark i mange år.

Siden da er sortsudvalget blevet yderligere indsnævret, og samtidig er udbudet af frø blevet centraliseret på færre og færre, større og større internationale frøfirmaer.

Regelsættet for godkendelse af frøsorter gør det umuligt eller meget svært for småavlere at markedsføre gamle traditionelle sorter, fordi en sort skal være optaget på EU's sortsliste for at kunne sælges. Dette er så bekosteligt, at der skal sælges store mængder frø for betale for optagelsen. Som naturlig konsekvens heraf er antallet af tilgængelige sorter begrænset.

Vi er mange, der har gået og ventet på. at EU skulle lempe reglerne, således at småskala frøavl og -salg af arvesorter blev muligt for småavlere på lokalt plan. Desværre går udviklingen den stik modsatte retning med øget kontrol og forbud mod avl af ikke-registrerede sorter, der har været dyrket i generationer.

Senest har vi set, at det svenske firma Impecta Handels, der er kendt for at tilbyde en lang række interessante arvesorter til havefolket, nu har fået frataget deres dispensation. Det betyder, at frø af mange sorter ikke længere kan købes, når deres restlager er solgt.

Udviklingen af nye sorter bliver mere og mere højteknologisk. Antallet af åbentbestøvede sorter er faldende til fordel for hybrider og GMO-sorter. I forbindelse hermed ser vi hyppigere og hyppigere, at nye sorter bliver patenteret. Med andre ord bliver det ulovligt at tage frø af disse sorter.

Det giver helt naturligt en række tanker: Hvem ejer vores plantegenetiske arv? Hvem skal bestemme, hvad vi må dyrke i vores haver, og hvad bønderne må dyrke på markerne? Er det egentlig rimeligt, at man kan tage patent på gener?

Her i weekenden løber et interessant arrangement af stabelen i Bruxelles. Interesserede fra hele verden, herunder nogle danske frøsamlere mødes for at udveksle frø og synspunkter, og for at demonstrere for bønder og haveejeres rettigheder:

  • ret til at producere frø fra egen høst, at så frøene, og give dem til andre.
  • fremme den regionale mangfoldighed ved at støtte avlere og forædlere af økologiske sorter.
  • forbud mod genteknologi i landbruget.
  • forbud mod patenter på planter.
  • en ny process for godkendelse af nye frøsorter, som udelukker GMO'er og sorter, der kræver intensiv anvendelsen af ​​kemikalier.
  • stop højt energiforbrug i landbruget, som er resultatet af monokulturer, lange transportveje, samt industrielle afgrøder, der kræver kunstgødning og pesticider.

Lige nu er der en underskriftsindsamling til støtte for dette. Hvis du kan gå ind for disse synspunkter, så skynd dig at skrive under her.

Læs eventuelt også:

Tanker om gensplejsning
Patent på arvestykker?

Eksterne links
GAIA – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental
Impecta Handels

Arrangement i Bruxelles til støtte for frie frø.
Arrangement i Bruxelles til støtte for frie frø.

'
 

© Copyright 2011, Gourmethaven. Oprettet: 15. April 2011.

9 online
free counters