Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Frøvejledninger
Hvorfor avle frø selv?
Hvad er frøformering?
Høst og opbevaring af frø
Udvælgelse og isolation
Frøavl af chili og peberfrugt
Frøavl af gulerod
Frøavl af havebønne
Frøavl af pastinak
Frøavl af porre
Frøavl af rodpersille
Frøavl af rucola
Frøavl af rødbede og bladbede
Frøavl af salat
Frøavl af skorzonerrod
Frøavl af spinat
Frøavl af tomat
Frøavl af vinterkarse
Frøavl af ært
Frøenes holdbarhed
Udvælg gulerødder

Bønne Yin Yang

Frøavl af havebønne og buskbønne

Havebønner, buskbønner, stangbønner, brydbønner, voksbønner, kidneybønner, krybbønner og dværgbønner er nogle af de navne, der ofte bruges om de forskellige slags havebønner, der hører til Phaseolus vulgaris. Fælles for dem alle er, at de tilhører samme art, i modsætning til f.eks. pralbønne Phaseolus coccineus, hestebønne Vicia faba og meterbønne Vigna unguiculata.

Alle Phaseolus vulgaris hører til de nemmeste af alle grønsager til frøavl, så det er et godt sted at starte som nybagt frøsamler.

Dyrkning til frøavl

Der er ingen særlige forholdsregler, når havebønne dyrkes til frøavl. Dyrkning foretages på samme måde, som ved almindelig dyrkning til spisning. Blot skal man ikke starte for sent, og bønnerne får lov til at blive siddende på planterne, til de er modne.

Det er bedst at udvælge nogle bestemte planter til frøavl istedet for at gå og småspise af alle planter.

Når der dyrkes bønner til frøavl, gælder samme regel som altid, at der bør foretages en udvælgelse af, hvilke planter, der bruges til frøavl. Planter, der har atypisk vækst, skal fjernes. Det kan f.eks. være planter, der har forkrøblet vækst, afvigende højde eller få frø i bælgene. De kan sagtens spises, men bør ikke anvendes til videre avl.

Frø bør kun høstes fra sygdomsfri planter, og man bør vælge de bedst ydende planter, hvis der er forskel.

Bestøvning

Havebønne, Phaseolus vulgaris er selvbestøvende. Bestøvning foregår normalt, inden blomsten åbnes.

Der er tilsyneladende ingen insekter her i landet, der er særligt interesserede i havebønners blomster. Derfor vil krydsbestøvning normalt ikke forekomme, selv ikke med andre havebønner, der står lige ved siden af. Hold alligevel nogle meters afstand for ikke at risikere sammenblanding og forveksling. Husk også, at visne planter og bælge kan være svære at kende fra hinanden.

Havebønne kan ikke krydse med andre arter som f.eks. hestebønne og pralbønne.

Da havebønner er selvbestøvende og selvfertil, er det i princippet tilstrækkeligt med én enkelt plante til frøavl, men det er altid en god ide at have en del planter for at kunne sortere dårlige eller atypiske planter fra.

Høst og lagring af frø

Havebønner skal være helt modne for at danne spiringsdygtige frø. Det bedste resultat får man, når bælgene får lov til at visne på planten, inden der høstes.

Hvis bønnerne modner i en fugtig periode, kan det være nødvendigt at høste for at undgå, at frøene rådner i bælgene. Da trækkes planterne op med rod, og hænges til tørre med rødderne opad.

Først når planter og bælge er helt tørre, skal bønnerne tages ud af bælgene. Man kan høre, at det rasler, når man ryster planterne.

Det går ofte helt af sig selv, da frøene nemt rystes ud af bælgene. For små mængder frø kan man bælge med hænderne. Større mængder tærskes, f.eks. i en sæk, der bankes med et bræt eller slås mod en mur. Bønner tåler generelt en ret hårdhændet behandling, når de er helt tørre.

De tørrede bønner opbevares et tørt, køligt sted i papirsposer eller i lufttætte beholdere.

Havebønner bevarer spireevnen i mindst 3 år ved normal opbevaring.

Havebønne og buskbønne
Videnskabeligt navn: Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L. var vulgaris: Havebønne
Phaseolus vulgaris L. var nanus: Buskbønne
Familie: Fabaceae
Svensk: Böna, brytböna, spritböna, vaxböna
Norsk: Bønne
Engelsk: Common Bean, Kidney Bean, French Bean, Wax Beans
Tysk: Garten-Bohne
Fransk: Haricot commun
Italiensk: Fagiuolo comune

Læs eventuelt også:

Hvad er frøformering?
Høst og opbevaring af frø

Litteratur om emnet:

[1] Back Garden Seed Saving
[3] The Seed Savers Handbook
[5] Seed to Seed
[23] Seed Saving Guideline No. 8 - French Beans
[40] Breed Your Own Vegetable Varieties

  • Bønner Purple Teepee
    Disse Purple Teepee bønner er høstet til spisebrug. Bønner til frøavl skal modne helt færdig på planten.
  • Bønne Old Fashioned Soldier
    Når bønnefrøene er helt tørre, er de nemme at ryste ud af bælgene. Her ses sorten Old Fashioned Soldier.
  • Borlotto bønner.
    Husk, at bønnebælge, der som friske er nemme at kende, ligner hinanden, når de er tørrede.