Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Frøvejledninger
Hvorfor avle frø selv?
Hvad er frøformering?
Høst og opbevaring af frø
Udvælgelse og isolation
Frøavl af chili og peberfrugt
Frøavl af gulerod
Frøavl af havebønne
Frøavl af pastinak
Frøavl af porre
Frøavl af rodpersille
Frøavl af rucola
Frøavl af rødbede og bladbede
Frøavl af salat
Frøavl af skorzonerrod
Frøavl af spinat
Frøavl af tomat
Frøavl af vinterkarse
Frøavl af ært
Frøenes holdbarhed
Udvælg gulerødder

Frøavl af haveskorzoner

Haveskorzoner Scorzonera hispanica L., er mest kendt under navnet skorzonerrod, og blev tidligere kaldt sortrod eller fattigmands-asparges.

Skorzonerrod har med sikkerhed været dyrket i Danmark i 1630′erne og kommer oprindeligt fra middelhavslandene.

Dyrkning til frøavl

Skorzonerrod er en toårig rodfrugt, som det første år dyrkes på helt almindelig vis. Den er fuldstændig hårdfør, og overvintrer fint på voksestedet.

Hvis man ønsker det, kan rødderne graves op sidst på efteråret, så de bedste og glatteste rødder kan udvælges til frøavl. Skorzonerrod knækker nemt, så pas på at få hele roden med op. Straks efter sorteringen plantes de udvalgte rødder igen, for skorzonerrod mister hurtigt saftspændingen. Skorzonerrod opbevares heller ikke særlig godt i kule.

Bestøvning og isolation

Skorsonerrodens blomster er tvekønnede og selvbestøver normalt, men krydsbestøvning med andre sorter kan forekomme med insekters mellemkomst. Haveskorzoner kan endvidere krydsbestøve med en vild slægtning, der forekommer hist og her i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm, men som ellers er ret sjælden i Danmark. En isolationsafstand på 500 meter anbefales. Alternativt kan rødderne dyrkes i bure af fintmasket insektnet, hvis man dyrker mere end en sort til frø.

Det er ikke nødvendigt med særligt mange rødder til frøavl, da skorzonerrod er selvbestøvende og selvkompatibel. Det er strengt taget tilstrækkeligt med en eller to rødder for at bevare en sort. Det anbefales dog at have lidt flere, så man kan fravælge eventuelle atypiske eller svage planter. Hvis man lader f.eks. 10 rødder stå fra året før, er det mere end rigeligt med frø.

Høst og lagring af frø

Andet år går skorzonerrødderne i stok, og udvikler de smukkeste gule blomster i toppen af de mandshøje stokke. I løbet af eftersommeren dannes de aflange frø i en frøstand, der efterhånden åbnes.

Efterhånden som frøene modner og tørrer, kan de plukkes af. Pas på ikke at vente for længe, de helt tørre frø falder nemt af, og kraftig blæst eller slagregn kan resultere i mange mistede frø.

Har man travlt, kan man evt. klippe frøstandene af efterhånden, og plukke frøene senere.

Frøene kan eventuelt eftertørres inde på et tørt sted, og opbevares tørt og kæligt. Frøene holder spierevnen 2-3 år.

Haveskorzoner
Videnskabeligt navn: Scorzonera hispanica L.
Familie: Asteraceae
Svensk: skorzonerrot
Norsk: skorsonerrot
Engelsk: Scorzonera, Black Salsify
Tysk: Schwartzwurfel

Læs eventuelt også:

Høst og opbevaring af frø
Udvælgelse og isolation

Litteratur om emnet:

[1] Back Garden Seed Saving
[3] The Seed Savers Handbook
[4] The Seeds of Kokopelli
[5] Seed to Seed
[6] Frøavl af køkkenurter
[68] Avl af havefrø

  • Blomst af skorzonerrod
    Blomst af skorzonerrod.
  • Afblomstret skorzonerrod
    Blomsten er afblomstret, frøene dannes.
  • Skorzonerrod frøstand.
    Skorzonerrod frøstand. Frøene er klar til høst.