Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
For frøsamlere
Frøsamler vejledninger
Frøenes holdbarhed
Frøfirmaer
Frøkursus Kullerup 2008
Frøposesamling
Frørensningskursus 2006
Frøsamler nyhedsbrev
Frøsamler sommertur 2024
Frøsamler årsmøde 2003
Frøsamler årsmøde 2004
Frøsamler årsmøde 2005
Frøsamler årsmøde 2006
Frøsamler årsmøde 2007
Frøsamler årsmøde 2008
Frøsamlernes frøkursus 2005
Græsrodsgenbank kursus
Gulerødder på Ærø
Hurtig frøkuvert
Litteraturliste
Overtonesang og frøhvile
Rød måne og frøsnapperne
Selvlukkende frøpose
Spireprøver
Tom Wagner workshop

Detalje fra bønnestativ af pileflet

Overtonesang, kulturarv og frøhvile

Foreningen Frøsamlerne har i weekenden 11-13. april haft kursus for frøsamlere på Stenstruplund, der ligger i Stenstrup, lidt nord for Svendborg.

Det blev til en intensiv og dejlig weekend i hyggelige omgivelser.

Fredag aften gav to frøsamlere, Søren og NO et opkog af efterårets kursus for nye frøsamlere. Det blev en hyggelig aften, hvor vi snakkede, diskuterede og udvekslede erfaringer - kun afbrudt af en kort kaffepause. Snakken gik livligt om bestøvning, genetisk og kulturel arv, samt adoptioner.

Plantegenetiske ressourcer og klonsamlinger
Om lørdagen var vi hele dagen på besøg på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Årslev.

Lørdag formiddag fortalte seniorrådgiver Gitte Kjeldsen Bjørn om forskellige aspekter omkring bevarelse af den levende kulturarv, de plantegenetiske ressourcer og om klonsamlingerne i Årslev.

Bevaringsarbejde for kloner er anderledes end bevaringsarbejdet for frøplanter. Når der er tale om frø, kan man tage frø fra en sort, og gemme frøene nogen tid, hvorefter frøene kan sås, og der kan tages frø på ny. Hvis frøene fryses, kan de holde mange år, før det er nødvendigt at dyrke frøene igen.

Iøvrigt findes der i Årslev en sikkerhedskopi af frøene i Den Nordiske Genbanks aktive samling. I én af bygningerne i Årslev står en lang række frysebokse med tusindvis af kasser med frøposer. Det betyder, at hvis samlingen i Alnarp i Sverige går tabt på grund af en ulykke eller andet, så har man stadig en kopi af de mange forskellige sorter i Årslev.

Planter, der ikke kan frøformeres, må istedet formeres vegetativt. Dvs, at man deler planterne ved at tage skud, løg eller knolde fra dem. De kan ikke opbevares længe, og man er derfor nødt til at dyrke dem til stadighed.

Klonsamlingerne i Årslev omfatter 80 kloner af rababer, 17 kloner af jordskokker, 55-60 kloner af peberrod, 28 sorter af skalotteløg og 20 slags humle.

Nogle af klonsamlingerne er helt eller delvist dubleret andre steder i landet. F.eks. kan humlen og 50 rabarberplanter ses i Gl. Estrup. Jordskokkerne og 10 kloner af peberrod findes i Den Økologiske Have i Odder.

På den måde er de gamle kloner bedre sikrede, hvis der af én eller anden grund skulle ske noget med planterne i Årslev. Et eksempel oplevede man for nogle år siden, da der ikke var dubletter af rabarberne andre steder i landet. Af hver klon findes der 2 planter i Årslev, og man oplevede at begge døde. Dermed var én klon - dvs. én sort død. Hvis der findes en kopi et andet sted i landet, kan man rekvirere et skud herfra, og på den måde komplettere samlingen.

Nogle af klonsamlingerne er opbygget med hjælp fra mennesker rundt om i landet, som har indsendt en rabarb fra deres fødehjem, eller en peberrod, der har vokset på et bestemt sted i mands minde. Ved flere lejligheder har efterlysninger efter materiale i dagspressen medført, at telefonsystemet er brudt sammen, fordi interessen for at bidrage med materiale til samlingen, har været overvældende.

I den Økologiske Have i Odder kan man i øvrigt købe små mængder af jordskok, når der er overskud fra samlingen.

Frøbiologi og frøhvile

Over middag overtog seniorforsker Martin Jensen for at fortælle om frøbiologi. Det blev en eftermiddag med meget snak og diskusion, for Martin havde meget på hjerte, og vores spørgelyst var stor.

Vi fik en grundig og spændende gennemgang af, hvordan frø er opbygget, og hvordan spiringsmekanismerne er for forskellige typer frø. Nogle frø har en indbygget mekanisme, der forhindrer frøet i at spire. Dette kaldes frøhvile, og kan populært forklares som en mekanisme, der skal sikre, at frøet ikke spirer, før det rigtige tidspunkt er nået.

Der kan f.eks. være tale om planter, der smider sine frø på jorden om efteråret, men hvor frøene først skal spire om foråret. Sådanne frø skal udsættes for fugt og kulde i en periode for at kunne spire. Andre frø skal udsættes for andre betingelser for at spire.

Også Martin Jensen kunne berette om et telefonsystem, der ikke kunne klare belastningen. F.eks., da der skulle indsamles podekviste til klonsamlingen af valnød. Træet med de bedste og lækreste valnødder står ifølge mange forskellige mennesker lige netop i deres have.

Vi var på rundvisning i laboratoriet, hvor vi så mange forskellige interessante metoder til udførelse af forsøg. Nogle metoder kan vi umiddelbart tage til os, f.eks. måden at lave spireprøver på. Den metode kan vi sagtens bruge derhjemme i stuen.

Undervejs fik vi et godt indblik i forskellige frøtypers forskellige former for frøhvile, og eksempler på metoder til at ophæve frøhvilen.

Det var en meget spændende dag, vi havde i Årslev, og vi var godt trætte i hovederne, da vi kom "hjem" til Stenstruplund.

Overtonesang

Inden vi gik ombord i aftenens festmåltid, fik vi en time i overtonesang af Martin Loeb fra Stenstruplund.

Overtonesang er en speciel teknik, der beskæftiger sig med tonernes overtoner, dvs. toner, der har dobbelt eller flerdobbelt frekvens af grundtonen. Overtonesang bruges blandt andet i forskellige terapiformer. Vi lader terapien leve sit eget liv, og glæder os over den dejlige oplevelse, vi havde. Vi lærte at lytte til vores egen og hinandens stemmer. Det var en fantastisk oplevelse at høre, hvordan en lille flok utrænede frøsamlerstemmer pludselig kunne svinge og lyde som et stort kor med øvede sangere.

Efter denne forfriskende oplevelse kunne vi sætte os til et veldækket bord. Maden på Stenstruplund var betydeligt over gennemsnittet for, hvad de fleste kursuscentre kan præstere, og vi havde en dejlig aften med livlig snak om frø, haver, løst og fast.

Kursus i pileflet

Lørdag havde vi snakket, lyttet og lært med hovedet. Nu var tiden kommet til hænderne. Efter dejlig morgenmad og en lille overtonemorgensang med Martin Loeb, kunne vi gå i gang med dagens opgave: at lave et bønnestativ i pileflet.

Én af frøsamlerne, Flemming Pedersen, har erfaring i at instruere i pileflet. og det fik vi glæde af. Jeg har altid troet, at det var vanvittig svært at lave pileflet, men det var nu ikke så galt endda. Det lykkedes os at få fremstillet hver sit bønnestativ - lige til at bruge derhjemme i haven.

Efter dette kunne vi lukke mødet med nogle få afsluttende bemærkninger om ærtegenkendelse og -adoptioner, kommende arrangementer og lignende. Derefter kunne vi tage hver til sit, fyldte af indtryk efter en herlig weekend.

Læs eventuelt også:

Spireprøver
Jordskok
Peberrod

Litteratur om emnet:

[1] Back Garden Seed Saving
[2] Frøavl til husbehov
[3] The Seed Savers Handbook
[5] Seed to Seed
[40] Breed Your Own Vegetable Varieties
[75] Food Plants of the World
[45] Botany for Gardeners - An Introduction and Guide
[3] The Seed Savers Handbook
[87] Lost Crops of the Incas - Little-Known Plants of the Andes with Promise for Worldwide Cultivation

 • Frøsamler kursus.
  Søren og NO fortæller om bestøvning og adoption.
 • Forsøg i drivhus
  Gitte Kjeldsen Bjørn fortæller om forsøg i drivhusene.
 • Kirsebær har frøhvile.
  Martin Jensen fortæller om frøhvile hos kirsebær.
 • Bakke til spireprøve
  En ide, der er lige til at hugge: en bakke til spireprøve.
 • Festmiddag for frøsamlere
  Festmiddag for frøsamlere.
 • Pileflettende frøsamlere
  Der blev flettet pil med stor koncentration.