Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Frøvejledninger
Hvorfor avle frø selv?
Hvad er frøformering?
Høst og opbevaring af frø
Udvælgelse og isolation
Frøavl af chili og peberfrugt
Frøavl af gulerod
Frøavl af havebønne
Frøavl af pastinak
Frøavl af porre
Frøavl af rodpersille
Frøavl af rucola
Frøavl af rødbede og bladbede
Frøavl af salat
Frøavl af skorzonerrod
Frøavl af spinat
Frøavl af tomat
Frøavl af vinterkarse
Frøavl af ært
Frøenes holdbarhed
Udvælg gulerødder

Frøavl af porre

Oprindelse

Porre, Allium porrum L., tilhører løgfamilien, Alliaceae, der omfatter mere end 700 kendte arter. Nogle af de mere kendte er kepaløg, skalotteløg og hvidløg. Porre omtales mange steder (især i amerikanske kilder) som Allium ampeloprasum var. Porrum L., men her i Danmark anvendes jfr. "Anbefalede Plantenavne"[41] Allium Porrum L.

Der er gjort arkæologiske fund i Ægypten, som kan dateres tilbage til år 1550 før Kristus. Porre var også kendt i romerriget, omend i en noget anden form, end den, vi kender idag. Datidens porre var tyndere, bladene var smallere, og porren havde mere udtalt løgform under jorden.

Porre er nævnt første gang i dansk litteratur i 1300.

Dyrkning til frøavl

Porre er en toårig plante. Første år dyrkes porren ganske som til spisning. Det vil sige, at der sås inde, i drivhus eller mistbænk i det tidlige forår, for senere at plante porrerne ud på voksepladsen. Det er også en mulighed at så porrerne direkte på voksepladsen. Hvis der er planter, der har vækst, der afviger fra det typiske sorten, bør de fjernes, ligesom porrer, der går i stok første år, aldrig bør anvendes til frøavl.

Andet år fremkommer den flotte kuglerunde frøstand, når porren "går i stok". Frøstanden består af hundredvis af små blomster, der hver kan denne et enkelt porrefrø.

Vinterporrer er normalt hårdføre nok til at kunne overvintre i det danske klima, og kan blot blive stående i jorden, eventuelt beskyttet af lidt halm og blade, hvis det bliver særlig koldt.

Mange efterårsporrer vil gå til, hvis de ikke beskyttes vinteren over. De må lagres f.eks. i en frugtkælder eller i kule, for så at blive plantet igen om foråret.

Porrens flotte frøstand kommer på toppen af en mandshøj stilk, som nemt kan vælte, hvis den ikke får støtte. Hundredvis af små blomster danner tilsammen en blomsterkugle.

Bestøvning

Porre insektbestøves. Hver enkelt porreblomst har ganske vist både hanlige og hunlige dele, men de kan ikke selvbestøve, fordi pollen frigives, før støvfanget er klar til at modtage det.

Derfor kræves tilstedeværelsen af insekter, for at bestøvningen kan lykkes. Alternativt må der bestøves kunstigt, f.eks. ved hver formiddag at duppe blomsterne med en blød børste. Man bør da "hoppe fra blomst til blomst" ganske som insekterne gør, for at bestøvning sker på tværs af de enkelte planter.

Blomstringen forløber gradvist over en måneds tid, med flest blomster åbne efter ca. 2 uger. I hele perioden er der hektisk aktivitet af insekter, der suger nektar i de mange små blomster.

Porre kan krydsbestøve med elefanthvidløg eller kæmpe hvidløg, samt med vild perleløg, Allium ampeloprasum. Endvidere krydsbestøver porre med enhver anden porresort, hvorfor det er vigtigt at fjerne førsteårs stokløbere. Hold også øje med, om naboen har stokløbere i sit porrebed. Derudover krydsbestøver porre ikke med løg eller andre Allium arter.

For at bevare en porresorts egenskaber gennem generationer, skal man have mindst 20 planter i blomst hvert år.

Der anbefales i forskellige kilder en isolationsafstand på 1-1½ km. Hvis det ikke er muligt at holde denne afstand, f.eks. hvis naboer lader stokløbere stå, hvis andre avler porrefrø, eller hvis man ønsker at avle frø af mere end én sort, må man benytte teknikker, hvor porrerne dyrkes i bure af insektnet. Husk da at sørge for bestøvning ved at indsætte insekter eller ved håndbestøvning.

Høst og lagring af frø

Ligesom blomstringen forekommer modningen af frø over en længere periode. Dette besværliggør høsten af frø, idet de første modne frø vil rasle løs fra blomsterne, inden de sidste frø er modne. Hvis man ønsker maksimalt udbytte, må man derfor jævnligt ryste frøstandene over en bøtte eller pose, efterhånden som frøene modnes. På den måde får man næsten alle frø med, og man får kun fuldt udviklede frø.

Imidlertid kan det være svært at bruge denne metode med den relativt korte dyrkningssæson her i Danmark, da der kan komme nattefrost allerede i slutningen af september. En anden metode er at klippe frøstanden af, så snart de første sorte frø bliver synlige. Frøene kan da tørre færdige inde, f.eks. over en bakke eller lignende. Denne metode giver ikke så mange modne frø, men til gengæld mister man ingen frø på grund af f.eks. blæsevejr eller slagregn.

Det kan være nødvendigt at gnuppe frøkapperne for at frigøre alle frøene. I så fald må man efterfølgende rense frøene ved hjælp sold med forskellig maskestørrelse, eller ved at blæse de lette blomsterdele bort.

Porrefrøene skal opbevares køligt og tørt, og bevarer god spiringsevne i 2-3 år.

Porre
Videnskabeligt navn: Allium Porrum L.
Familie: Alliaceae, løgfamilien
Svensk: purjolök, norsk: purre, engelsk: leek, tysk: Porree, Porreestange, fransk: poireau, italiensk: porro.

Læs eventuelt også:

Høst og opbevaring af frø
Udvælgelse og isolation

Litteratur om emnet:

[1] Back Garden Seed Saving
[3] The Seed Savers Handbook
[4] The Seeds of Kokopelli
[5] Seed to Seed
[9] Dyrkning af Køkkenurter
[25] Seed Saving Guideline No. 10 - Onions and Leeks
[31] Seed Sowing and Saving
[41] Anbefalede plantenavne

 • Porre Musselburgh i vinterkulden
  Porre Musselburgh i vinterkulden.
 • Porren blomsterstand
  Porrens blomsterstand lige før gennembrud.
 • Porrer i blomst
  Man bør have mindst 20 porrer i blomst.
 • Bi i porreblomst
  Porre insektbestøves.
 • Porre frø
  Disse frø er modne om et par uger.