Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Blandede emner
Blandede haveemner
Bobleplast i drivhuset
Capsicum bestemmelse
Er jorden bekvem
Forsøg med så-folie
Frøenes holdbarhed
Frøtapet
Haveordbog
Hjemmelavet insektsæbe
Lagring af grønsager
Lav en jordkule
Litteraturliste
Skriv på potter og planteskilte
Sneglebekæmpelse
Spiretemperatur
Vejrudsigten

Forsøg med så-folie

Et interessant produkt, der er på vej til markedet er så-folie, udviklet af Holmgaard. Gourmethaven har i sæsonerne 2002 og 2003 været hjemsted for en af de afprøvninger, der er foretaget af så-folie, mens produktet endnu ikke var helt færdigudviklet.

Såfolien findes både i en udgave til professionel brug, hvor udlægning foregår med maskine, og i en udgave til brug i private haver, hvor udlægningen foregår manuelt. Det er udgaven til private haver, der er testet her.

Så-folie er to strimler sort plastic, der holdes sammen af en porøs filt-agtig papir-strimmel. Ideen med så-folie er, at ukrudt ikke kan spire frem lige omkring afgrøden, så man kan rense mellem rækkerne f.eks. med tråd-hakke eller cirkel-hakke. Det virker fint. Der spirer intet ukrudt i sprækken mellem de to sorte plastic-strimler, og strimlerne er brede nok til, at det er nemt at holde rent mellem rækkerne med cirkel-hakken.

Videreudvikling i 2004

Såfolien er nu videreudviklet, så den fås med frø indlagt. Dvs. det er nu noget nemmere at lægge ud, og man skal ikke selv lægge frø i.

Denne artikel fortæller om, hvordan så-folien blev lagt ud i 2002 og 2003.

I 2003 forsøgte jeg med forskellige gulerodssorter, og fremspiringen var for alle sorterne lige så god som for kontrol-rækken, der var sået uden så-folie. Der var en tendens til, at frøene i så-folie spirede en lille smule hurtigere end kontrol-rækken, men det var en meget lille forskel. Der var ingen synlig forskel på størrelse eller form af rødderne i folie og kontrol-rækken, ligesom der heller ikke var andre synlige forskelle.

I 2002 havde jeg et forsøg med en række forskellige afgrøder i så-folie. Det var en lidt anden variant af så-folie, der endnu ikke var færdig-udviklet. Det år var der en tendens til en lidt ringere fremspiring for de frø, der var sået i folien. Dette gjorde sig især gældende for afgrøder med store frø.

Forsøget i 2002 gav på sin vis mere mening, idet alle rækker i den ene ende af et bed var sået i så-folie. Det betød, at renholdelsen i den ende af bedet, der var sået i så-folie blev klaret på ca. 10 minutter - for hele sæsonen! Men for kontrol-stykket, der var tilsået med samme afgrøder, var det halen i vejret og flittig brug af tommel- og pegefinger på sædvanlig vis.

Så-folie virker fint mod frø-ukrudt. Ikke overraskende virker så-folie ikke mod flerårigt rod-ukrudt som f.eks. tidsler. Da vil så-folien blot blive skubbet op af jorden. Hvis det sker inden frøene er spiret og papir-strimlen er blevet opløst, betyder det mislykket høst. Sker det senere, vil afgrøden gro godt nok, men virkningen af så-folien nedsættes væsentligt. Så-folien kan heller ikke klare, hvis man er kommet til at glemme en kartoffel i jorden fra sidste år. Men hvis man sørger for at bruge folien i et velberabejdet bed uden flerårigt ukrudt, er der gode chancer for god høst og let renholdelse.

Holmgaard Innovation søger endnu nogle interesserede til at afprøve nye produkter. Til gengæld for gratis at kunne afprøve et produkt, skal besvare et spørgeskema (ca. 10 spørgsmål), som giver producenten en tilbagemelding på, hvordan produktet virkede. Hvis du er interesseret i at deltage i et forsøg, så kontakt Holmgaard.

Opdatering 2006

Så-folien er nu blevet videreudviklet, og findes i flere varianter med frø indlagt.

I 2006 sæsonen kan der fås rødbede Forono, ært Maxigolt, gulerod Fancy, kruspersille Moss Curled II, Iceberg salat Sonette og hovedsalat Hilro.

I år kan du købe så-folie direkte hos producenten: saa-folie.dk. Prisen oplyses at være lige knap 25 kr. for en pakke med 5 meter incl. forsendelse.

Opdatering 2013

Produktionen af så-folie er indstillet. Det er desværre ikke længere muligt at købe så-folie.

Læs eventuelt også:

Er jorden bekvem
Spiretemperatur
Frøfirmaer

 • Såfolie
  Lav en rille i den velbearbejdede jord.
 • Såfolie
  Rul så-folien ud. Rul kun lidt ud ad gangen, eller læg noget på, så den ikke blæser væk.
 • Såfolie
  Drys frø i bunden af så-folien med normal afstand.
 • Såfolie
  Pres jorden fast sammen om så-folien.
 • Såfolie
  Fold folien ned mod jorden, og dæk kanterne godt med jord, så vinden ikke kan få fat i folien.
 • Såfolie
  Her er der sået forskellige sorter af gulerødder mellem kepa løg, som allerede er kommet op. Der er sået kontrol-afgrøder af samme frø i samme bed for at kunne sammenligne fremspiringen.
 • Såfolie
  Til slut vandes godt, så god spiring sikres.