Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Sneglebekæmpelse
Butsnudet frø
Dræb de små snegle
Dræbersnegle - hvad hedder de?
Dræbersnegles formering
Dræbersnegles levemåde
Dræbersnegles udseende
EDTA-fri Ferramol
Pandelampe og tidseljern
Pindsvin
Plettet gråsnegl
Rød skovsnegl
Skrubtudse
Sneglefri Ferramol
Sneglekrave af kobber
Sort skovsnegl

EDTA-fri Ferramol

I en artikel fra oktober 2007 fremgik det, at der var EDTA i Sneglefri Ferramol. Læs artiklen om EDTA i Ferramol her. Den danske importør af Ferramol, ECOstyle, har henvendt sig, og oplyser nu, at producenten af Ferramol er gået over til at fremstille sneglegiften efter en anden opskrift, således at Ferramol ikke længere indeholder EDTA.

Når restlageret af EDTA-holdigt Ferramol er solgt, vil der derefter kun kunne købes Ferramol uden EDTA.

Hvorfor brugte man EDTA?

Det kan måske være interessant at se på baggrunden for anvendelse af EDTA i sneglegift. På deklarationen af Ferramol har det altid fremgået, at det aktive stof i sneglegiften var Jern(III)fosfat, mens EDTA ikke har været deklareret. Jernfosfat er i sig selv ikke specielt giftigt for snegle, for sneglene optager ikke stoffet særlig godt. Men ved at tilsætte EDTA øges sneglenes optagelse af jernforbindelsen dramatisk. Celleskader i sneglenes fordøjelsessystem berøver dem evnen til at spise, og sneglene dør efter et par døgn.

Desværre har EDTA også en anden virkning. Det er ikke kun dyr, der er bliver bedre i stand til at optage metaller. Også planters evne til at optage metaller øges væsentligt. Det i en sådan grad, at man faktisk kan fjerne tungmetaller fra forurenet jord ved at lade planter gro i jorden og tilsætte EDTA. Men i en køkkenhave er lige netop denne egenskab ikke ønskelig, selvom man sjældent anlægger køkkenhaver i tungmetalforurenet jord.

På den baggrund kan man egentlig undre sig over, at Ferramol i den oprindelige udgave med EDTA kunne godkendes til økologisk jordbrugsproduktion, men det kunne det altså.

FiBL godkendte ikke Ferramel med EDTA

Men i Schweiz blev Ferramol med EDTA ikke godkendt af FiBL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau. FiBL er anerkendt som ét af verdens førende viden- og dokumentationscentre for økologisk jordbrug. FiBL fandt det problematisk at anvende EDTA i økologisk jordbrug.

Dette har muligvis været medvirkende til, at Neudorff, producenten af Ferramol, ændrede sammensætning af sneglegiften, så den ikke længere indeholder EDTA. Ferramol i den nye formulering er nu på FiBL′s liste over godkendte hjælpestoffer for økologisje jordbrug i Schweiz: Hilfstoffliste 2008.

Begrænsninger i anvendelse

FiBL angiver følgende begrænsning for alle jernfosfatholdige produkter, dvs. inklusiv Ferramol i den nye sammensætning:

Grønsagsdyrkning og landbrug: Behandling indtil maksimalt to uger efter plantning, respektivt fremspiring.

Er der EDDS i den nye Ferramol?

Som allerede nævnt er jern(III)fosfat alene ikke særlig virksomt som sneglegift. Hvis man skal fremstille en effektiv sneglegift, er det derfor nødvendigt at tilsætte et alternativ til EDTA. Et naturligt valg kunne være EDDS. Firmaet Neudorff, som producerer Ferramol, har da også patenteret EDDS til anvendelse i sneglegift i en lang række lande. Se f.eks. Dansk Patenttidende og søg efter DK/EP Publ.nr: 1052899, hvor EDDS er patenteret som "Forstærkning af metalmolluskicider med ethylendiamindisuccinsyre (EDDS)".

Opdatering august 2008:

ECOstyle oplyser, at det er korrekt, at den nye udgave af Ferramol indeholder EDDS.

EDDS er nært beslægtet med EDTA. Virkningen for snegles (og planters) optagelse af metaller er tilsvarende, men EDDS adskiller sig på ét væsentligt punkt: modsat EDTA nedbrydes EDDS meget hurtigt i jorden. Der er udført forsøg, som viser, at planters evne til at optage metaller er halveret allerede efter en uges tid, og falder meget hurtigt til normalt niveau.

Hvis man kombinerer den viden med FiBL′s begrænsninger i anvendelse, forekommer risikoen ved at anvende Ferramol i den nye sammensætning som værende meget lille.

Men det bliver nu nok tidseljernet, der fortsat kommer til at stå for den primære bekæmpelse her i haven.

Læs eventuelt også:

Sneglefri Ferramol
Sneglekrave af kobber
Skrubtudse
Pindsvin
Plettet gråsnegl

  • Ferramol
    Ferramol fremstilles nu efter en opskrift uden EDTA. Denne pakning er den gamle slags.
  • Hak dræbersneglen over.
    Den foretrukne bekæmpelsesmetode her på parcellen.