Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Sneglebekæmpelse
Butsnudet frø
Dræb de små snegle
Dræbersnegle - hvad hedder de?
Dræbersnegles formering
Dræbersnegles levemåde
Dræbersnegles udseende
EDTA-fri Ferramol
Pandelampe og tidseljern
Pindsvin
Plettet gråsnegl
Rød skovsnegl
Skrubtudse
Sneglefri Ferramol
Sneglekrave af kobber
Sort skovsnegl

Dræbersnegle - hvad hedder de?

Dræbersnegl, Arion vulgaris
Dræbersnegl, Arion vulgaris.

Da dræbersneglene først blev opdaget i Danmark i 1991, troede man, at der var tale om den Iberiske skovsnegl, Arion lusitanicus, og indtil for nyligt er dræbersneglen blevet omtalt i flæng som iberisk skovsnegl og spansk skovsnegl.

Iberisk skovsnegl stammer fra den iberiske halvø (Spanien og Portugal). Genetiske analyser blandt andet baseret på kromosomtal viser med sikkerhed, at dræbersneglen, som vi kender den i Danmark og store dele af Europa, ikke er samme art som den iberiske skovsnegl. Med andre ord er dræbersneglen ikke Arion lusitanicus.

Der er endnu ikke udført detaljerede genetiske undersøgelser, der med sikkerhed fastslår, hvilken art, dræbersneglen er. Imidlertid er den mest anerkendte teori for tiden, at dræbersneglen er Arion vulgaris.

Meget udbredt i Danmark er også den sorte skovsnegl Arion ater ater og den røde skovsnegl Arion ater rufus. Dræbersneglen Arion vulgaris er nært beslægtet med sort og rød skovsnegl, og der er da også eksempler på, at den sorte skovsnegl og dræbersneglen er i stand til at krydse. Derfor findes der sandsynligvis også en del forskellige hybrider i naturen i Danmark.

Læs eventuelt også:

Dræbersnegles udseende
Dræbersnegles levemåde
Dræbersnegles formering

Litteratur om emnet:

[109] Dræbersneglen, En trussel for det økologiske landbrug?