Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Sneglebekæmpelse
Butsnudet frø
Dræb de små snegle
Dræbersnegle - hvad hedder de?
Dræbersnegles formering
Dræbersnegles levemåde
Dræbersnegles udseende
EDTA-fri Ferramol
Pandelampe og tidseljern
Pindsvin
Plettet gråsnegl
Rød skovsnegl
Skrubtudse
Sneglefri Ferramol
Sneglekrave af kobber
Sort skovsnegl

Sneglefri Ferramol

Mange steder nævnes sneglegiften Sneglefri Ferramol Klar-til-brug som et godt, effektivt og miljørigtigt middel til bekæmpelse af dræbersnegle (også kaldet dræbersnegle). Det er et bekæmpelsesmiddel, der består af blåfarvet granulat, der skal drysses tyndt ud på steder, hvor sneglene færdes.

Når sneglene spiser granulatet, mister de appetitten og dør. På pakningen står der, at midlet er ugiftigt for pindsvin, fugle og andre dyr. Pakningen oplyser endvidere, at Ferramol kan anvendes et ubegrænset antal gange pr. sæson, og at man kan drysse det ud mellem grønsagerne.

Ferramol
Er Ferramol fuldstændig ugiftigt?

Ferramol indeholder ifølge varedeklarationen 1% Jern(III)fosfat og skal være 100% biologisk nedbrydeligt. Ferramol er ikke økologisk, men det er godkendt til brug i økologisk jordbrugsproduktion.

Ferramol og vandmiljøet

Måske er Ferramol ikke helt så ideelt et bekæmpelsesmiddel, som pakningen og reklamerne umiddelbart giver indtryk af.

For det første vil det ikke kun være de dræbersnegle, der dør af at indtage produktet. Alle snegle med og uden hus vil dø, og det er ikke nødvendigvis godt for havens balance, at der slet ikke findes snegle i haven. Desuden er produktet måske ikke helt så ufarligt, som det umiddelbart kunne synes. Der står nemlig følgende på pakningen:

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Det er altså svært at forstå, det her. Hvis Ferramol virkelig er så uproblematisk, som det fremgår af produktbeskrivelsen, hvorfor kan vandmiljøet så blive forurenet af en papæske, der engang har været Ferramol i? Hvordan kan hele pakkens indhold være uskadeligt for jorden, grundvandet og havens andre dyr, hvis den lille rest, der måtte være tilbage på papæsken, er skadeligt for vandmiljøet?

Er der noget, man har glemt at fortælle på pakningen? Det eneste stof, der er deklareret, er jern(III)fosfat (1%). Men ifølge flere forskellige kilder indeholder Ferramol tillige ca. 1% EDTA. Selvom det er ikke deklareret på pakken. Se bla. disse artikler (død link - henvisning mangler).

EDTA og tungmetaller

EDTA er et stof, der anvendes som alternativt lægemiddel i behandling af åreforklakning og ved akut forgiftning med tungmetaller.

Men EDTA er også et problematisk stof, der kan binde tungmetaller, og derved gøre dem optagelige for planter og dyr. Især i vandmiljøet er EDTA et problematisk stof. Informationscenteret for Miljø & Sundhed skriver om EDTA:

EDTA kan kompleks-binde tungmetaller, så den tilgængelige mængde af disse øges. På den baggrund vælger IMS ikke at anbefale produkter med EDTA-forbindelser.

Der er udført forskellige forsøg, der viser, at EDTA kan sætte planter i stand til at optage store mængder tungmetaller fra forurenet jord. F.eks. er der blevet sået sareptasennep i jord forurenet med bly hhv. kviksølv. Efter at planterne er vokset en tid, er der blevet spredt EDTA ud på jorden, hvorefter sareptasennep planterne optog store mængder af tungmetallerne. Metoden kan naturligvis give interesse for EDTA som en mulighed til rensning af forurenet jord, men i en køkkenhave er lige netop den egenskab ikke ønskværdig.

Og hvad skal man så tro? Er Ferramol skadeligt for miljøet? Indeholder det EDTA eller ikke? Det er svært at sige, men så længe, der ikke foreligger fyldestgørende dokumentation for, at stoffet er uskadeligt for andet end snegle, bliver det ikke anvendt her på matriklen.

Opdatering maj 2008:

Den danske importør af Ferramol, ECOstyle, oplyser at opskriften på Ferramol nu er ændret, så Ferramol ikke længere indeholder EDTA. Læs evt. artiklen om Ferramol uden EDTA.

Læs eventuelt også:

EDTA-fri Ferramol
Dræbersnegles levemåde
Sneglekrave af kobber
Plettet gråsnegl

 • Dræbersnegl, Arion vulgaris
  Det er dem her, vi gerne vil af med.
 • Ferramol
  Økologisk sneglebekæmpelse?
 • Ferramol.
  Pas på vandmiljøet! Men hvad med haven og grundvandet?
 • Ferramol
  Er der ikke andet i?