Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:07:18 Solnedgang:19:02

Dagens længde: 11:44. Dagen aftaget 05:59
5 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 31°21' klokken 13:10
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Søndag 29. september 2019
Sankt Michaels dag

Opkaldt efter ærkeenglen Michael. Kaldes også for Mikkelsdag.

Varsel: "Er nætterne før Sankt Michael klare, bliver vinteren streng, tag dig i vare."

Lige så mange dage, som det fryser før denne dag, lige så mange dage vil der være frost efter 1. maj.

Vejret Mikkelsdags morgen giver vejret for resten af efteråret. Vejret til middag giver vinterens vejr, og aftenens vejr varsler sommerens vejr.

"Lige så dybt som solens lys trænger ned i søens vand, lige så tyk bliver vinterens is." Dvs. klart vejr giver en hård vinter.

Torden på Sankt Michael betyder stærke efterårsstorme.

Blæst denne dag betyder en hård vinter.

Søndag er opkaldt efter solen, Solaris.

September har navn efter det latinske ord septam, syv, da den i den romerske kalender var den syvende måned. September kaldes også fiskemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

10 online
free counters