Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:39 Solnedgang:15:45

Dagens længde: 07:06. Dagen aftaget 10:36
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 11°7' klokken 12:11
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Søndag 8. december 2019
Mariæ undfangelsesdag

Opkaldt efter dagen, hvor jumfru Marias undfangelse antageligvis fandt sted.

Varsel: Som vejret var 21. november, således vil det være idag, og således vil det også blive blive 2. februar.

Søndag er opkaldt efter solen, Solaris.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

12 online
free counters