Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:38 Solnedgang:15:46

Dagens længde: 07:08. Dagen aftaget 10:34
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 11°14' klokken 12:11
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Lørdag 7. december 2019
Agathoms dag

Opkaldt efter den romerske soldat Agathom, som blev omvendt ved at se martyrer lide, og beskyttede deres lig. Senere blev han selv halshugget. Ca. år 250.

Lørdag er opkaldt efter det Oldnordiske ord Løgh, som betyder bad.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

12 online
free counters