2250.
Mens vi endnu var ved gadekæret, kom 6 tyskere forbi med et bagagerum fuld af hornmusik.


34   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.