2248.
Mens vi var ved gadekæret kom en flok motorcyklister forbi. De tøffede stille og roligt rundt om gadekæret uden at holde.

Selvom de kørte ganske langsomt i tomgang er det dog en helt ufattelig larm, sådan en flok kan præstere.


32   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.