3479.
Langs kanalen og mange andre steder var der vild gulerod. Den kendes nemt på den rød-violette blomst i midten af skærmen.


145   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.