3440.
Længere fremme ad dagens rute var der et lille skilt. Det måtte undersøges nærmere.


115   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.